Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.03.2020

Особлива інформація на 16.03.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.03.2020Припинено повноваженняголова Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович.0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2020 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Тарасюка Олександра Миколайовича, паспорт АА №162955, виданий 06.03.1996 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 3 роки, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.
16.03.2020Припинено повноваженнячлен Наглядової радиЛатенко Олена Володимирiвна.0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2020 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Латенко Олени Володимирiвни, паспорт АА №020853, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 3 роки, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.
16.03.2020Припинено повноваженнячлен Наглядової ради Ситнюк Олександр Миколайович.0.3738
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2020 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Ситнюка Олександра Миколайовича, паспорт АА №020860, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 3 роки, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0,3738%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.
16.03.2020Припинено повноваженняРевiзорГавриш Сергiй Сергiйович.0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2020 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Гавриша Сергiя Сергiйовича, паспорт АТ №046376, виданий 30.11.2013 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був, на посадi був 3 роки, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.
16.03.2020Обраночлен Наглядової радиТарасюк Олександр Миколайович.0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2020 року, обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович, паспорт АА №162955, виданий 06.03.1996 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водiй автобуса ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, Голова Наглядової ради ПрАТ Погребищенське АТП-10537», розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках)– 0%. Тарасюк Олександр Миколайович є представником акцiонера Тарасюка Миколи Олександровича, який володiє 107020 шт. простих iменних акцiй, що становить 50,0093% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.
16.03.2020Обраночлен Наглядової ради Латенко Олена Володимирiвна.0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2020 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Латенко Олена Володимирiвна, паспорт АА №020853, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посади; старшого iнспектора вiддiлу кадрiв ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", члена Наглядової ради ПрАТ “Погребищенське АТП-10537”, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках)– 0%, Латенко Олена Володимирiвна є представником акцiонера Тарасюка Миколи Олександровича, який володiє 107020 шт. простих iменних акцiй, що становить 50,0093% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.
16.03.2020Обраночлен Наглядової радиСитнюк Олександр Миколайович.0.3738
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2020 року обраий строком на 3 роки член Наглядової ради Ситнюк Олександр Миколайович, паспорт АА №020860, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водiй ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, член Наглядової ради ПрАТ «Погребищенське АТП-10537», розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0,3738%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.
16.03.2020ОбраноРевiзорГавриш Сергiй Євгенiйович.0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2020 року обраний строком на 3 роки Ревiзор Гавриш Сергiй Євгенiйович, паспорт серiя АА №128728, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посади: механiк, водiй ПрАТ “Погребищенське АТП-10537”, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) – 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.
16.03.2020Обраноголова Наглядової радиТарасюк Олександр Миколайович.0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 16.03.2020 року обраний на посаду голови Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович, паспорт АА №162955, виданий 06.03.1996 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водiй автобуса ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, Голова Наглядової ради ПрАТ Погребищенське АТП-10537», розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках)– 0%, Тарасюк Олександр Миколайович є представником акцiонера Тарасюка Миколи Олександровича, який володiє 107020 шт. простих iменних акцiй, що становить 50,0093% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. Директор Тарасюк М.О.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.