Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Особлива інформація на 19.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2016Припинено повноваженняГолова наглядової радиДемидюк Валерiй ВасильовичАА, 020875, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi10.3229
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Демидюка Валерiя Васильовича, паспорт АА 020875, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 10,3229%, розмiр пакета акцiй – 5522,75 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
19.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиСивак Валентин МиколайовичАВ, 164990, 14.08.2001, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0.9346
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Сивака Валентина Миколайовича, паспорт АВ 164990, виданий 14.08.2001 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,9346%, розмiр пакета акцiй – 500,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
19.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиЛатенко Олена ВолодимирiвнаАА, 020853, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0.9346
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Латенко Олени Володимирiвни, паспорт АА 020853, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,9346%, розмiр пакета акцiй – 500,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
19.04.2016Припинено повноваженняРевiзорНеспiрна Ольга ПетрiвнаАА, 020842, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0.9346
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Неспiрної Ольги Петрiвни, паспорт АА 020842, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,9346%, розмiр пакета акцiй – 500,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
19.04.2016ОбраноГолова наглядової ради Ситнюк Олександр МиколайовичАА, 020860, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0.3738
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2016 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 19.04.2016 року, щодо голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки: -голова Наглядової ради Ситнюк Олександр Миколайович, паспорт АА 020860, виданий 14.07.1995 року Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду водiя ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, частка в статутному капiталi – 0,3738%, розмiр пакета акцiй -200,0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
19.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиСивак Валентин МихайловичАВ, 164990, 14.08.2001, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0.9346
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2016 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Сивак Валентин Михайлович, паспорт паспорт АВ 164990, виданий 14.08.2001 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, частка в статутному капiталi – 0,9346%, розмiр пакета акцiй – 500,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
19.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиЖилюк Володимир МиколайовичАА, 020880, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi1.6079
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2016 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Жилюк Володимир Миколайович, паспорт АА 020880, виданий 14.07.1995 року Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду директора ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, частка в статутному капiталi – 1,6079%, розмiр пакета акцiй - 860,25 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
19.04.2016ОбраноРевiзорДовганенко Олена ВасилiвнаСК, 149581, 10.05.1996, Мiський вiддiл -1 Бiлоцеркiвського МЦГУ МВС України в Київськiй областi0.9346
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2016 року, обрана строком на 3 роки Ревiзор Довганенко Олена Василiвна, паспорт СК 149581, виданий 10.05.1996 року Мiським вiддiлом -1 Бiлоцеркiвського МЦГУ МВС України в Київськiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду касир-диспетчер ПрАТ "Погребищенське АТП 10537", частка в статутному капiталi – 0,9346%, розмiр пакета акцiй - 500,00 грн; Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
19.04.2016ЗвільненодиректорЖилюк Володимир МиколайовичАА, 020880, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi1.6079
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 19.04.2016 року, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi та обранням його членом Наглядової ради Товариства, звiльнений директор Товариства Жилюк Володимир Миколайович, паспорт АА 020880, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 1,6079%, розмiр пакета акцiй - 860,25 грн Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
19.04.2016ПризначенодиректорДемидюк Валерiй ВасильовичАА, 020875, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi10.3229
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 19.04.2016 року призначений на посаду директора на невизначений термiн до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради Демидюк Валерiй Васильович, паспорт АА 020875, виданий 14.07.1995 року Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, частка в статутному капiталi товариства – 10,3229%, розмiр пакета акцiй – 5522,75 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Демидюк Валерiй Васильович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.