Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 22.12.2016

Особлива інформація на 20.12.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.12.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової ради Ситнюк Олександр МиколайовичАА, 020860, 14.07.1995, Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0.3738
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року у зв’язку iз переобранням складу посадових осiб припиненi повноваження Голови Наглядової ради Ситнюка Олександра Миколайовича, паспорт серiя АА № 020860, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 8 мiсяцiв, частка в статутному капiталi – 0,3738%, розмiр пакета акцiй -200,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.12.2016Припинено повноваженнячлен Наглядової радиСивак Валентин МихайловичАВ, 164990, 14.08.2001, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0.9346
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року у зв’язку iз переобранням складу посадових осiб припиненi повноваження члена Наглядової ради Сивака Валентина Михайловича, паспорт серiя АВ №164990, виданий 14.08.2001 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 8 мiсяцiв, частка в статутному капiталi – 0,9346%, розмiр пакета акцiй – 500,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.12.2016Припинено повноваженнячлен Наглядової радиЖилюк Володимир МиколайовичАА, 020880, 14.07.1995, Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi1.6079
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року у зв’язку iз переобранням складу посадових осiб припиненi повноваження члена Наглядової ради Жилюка Володимира Миколайовича, паспорт серiя АА №020880, виданий 14.07.1995 року Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 8 мiсяцiв, частка в статутному капiталi – 1,6079%, розмiр пакета акцiй - 860,25 грн Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.12.2016Припинено повноваженняРевiзорДовганенко Олена ВасилiвнаСК, 149581, 10.05.1996, Мiський вiддiл -1 Бiлоцеркiвського МЦГУ МВС України в Київськiй областi0.9346
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року у зв’язку iз переобранням складу посадових осiб припиненi повноваження ревiзора Довганенко Олени Василiвни, паспорт серiя СК №149581, виданий 10.05.1996 року Мiським вiддiлом - 1 Бiлоцеркiвського МЦГУ МВС України в Київськiй областi, на посадi була 8 мiсяцiв, частка в статутному капiталi – 0,9346%, розмiр пакета акцiй -500,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.12.2016ОбраноГолова Наглядової радиТарасюк Олександр МиколайовичАА, 162955, 06.03.1996, Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi48.1355
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 20.12.2016 року, щодо голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович, паспорт серiя АА №162955, виданий 06.03.1996 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду водiя автобуса ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, частка в статутному капiталi – 48,1355%, розмiр пакета акцiй - 25752,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.12.2016Обраночлен Наглядової радиСитнюк Олександр МиколайовичАА, 020860, 04.07.1995, Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0.3738
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року, обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Ситнюк Олександр Миколайович, паспорт серiя АА №020860, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: голова Наглядової рати ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, водiй ПрАТ “Погребищенське АТП 10537”, частка в статутному капiталi – 0,3738%, розмiр пакета акцiй -200,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.12.2016Обраночлен Наглядової радиЛатенко Олена ВолодимирiвнаАА, 020853, 14.07.1995, Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0.0047
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року, обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Латенко Олена Володимирiвна, паспорт серiя АА №020853, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду старшого iнспектора вiддiлу кадрiв ПрАТ "Погребищеньке АТП 10537", частка в статутному капiталi – 0,0047%, розмiр пакета акцiй - 2,50 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.12.2016ОбраноРевiзорГавриш Сергiй СергiйовичАТ, 046376, 30.11.2013, Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй област0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року обраний строком на 3 роки ревiзор Гавриш Сергiй Сергiйович, паспорт серiя АТ №046376, виданий 30.11.2013 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду старшого податкового iнспектора Козятинської ОДПI, з 2014 року - приватний пiдприємець, з 2016 року - тимчасово не працюючий, частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй - 0,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.12.2016Припинено повноваженняДиректорДемидюк Валерiй ВасильовичАА, 020875, 14.07.1995, Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi12.1921
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 20.12.2016 року припиненi повноваження директора Демидюка Валерiя Васильовича, паспорт серiя АА №020875, виданий 14.07.1995 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 8 мiсяцiв, частка в статутному капiталi – 12,1921%, розмiр пакета акцiй – 6522,75 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.12.2016ПризначеноДиректорТарасюк Микола ОлександровичАТ, 154163, 01.07.2016, Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 20.12.2016 року призначений з 21.12.2016 року на посаду директора на невизначений термiн до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради Тарасюк Микола Олександрович, паспорт серiя АТ № 154163, виданий 01.07.2016 року Погребищенським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду - приватний пiдприємець, частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй - 0,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Тарасюк Микола Олександрович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.