Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Аудиторська фiрма "Укртрансаудит"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21520330
Місцезнаходження  ., м. Київ, ., 03150, м.Київ, вул.Заболотного,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0073
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (044)526-11-14
Факс  (044)526-11-14
Вид діяльності  Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги
Опис  дIн
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22926761
Місцезнаходження  ., м. Київ, ., 04116, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  09.09.2010
Міжміський код та телефон  (044) 490-28-96
Факс  (044) 490-28-96
Вид діяльності  депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  дIн
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  ., м. Київ, ., 01001, м.Київ, вул.Грiнченка 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-10-78
Факс  (044) 279-10-78
Вид діяльності  депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  дIн