Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
23.12.2010 175I02I1I10 Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000107098 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 214000 53500.000 100.0000000
Опис Обiг ЦП на зовнiшньому i внутрiшньому органiзованих ринках цiнних паперiв не здiйснювався. Заявки до лiстингуIделiстингу фондових бiрж не подавалися. Додаткової емiсiї не здiйснювалося.
03.11.1998 118I02I198 Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР UA0202791002 іменні прості Документарна Іменні 0.250 214000 53500.000 100.0000000
Опис Обiг ЦП на зовнiшньому i внутрiшньому органiзованих ринках цiнних паперiв не здiйснювався. Заявки до лiстингуIделiстингу фондових бiрж не подавалися. Додаткової емiсiї не здiйснювалося.