Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова наглядової ради Демидюк Валерiй Васильович АА № 020875, виданий Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 14.07.1995 14.11.1996 14 091 6.58000000000 % 14 091 0 0 0
Директор Жилюк Володимир Миколайович АА № 020880, виданий Погребищенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 14.07.1995 14.11.1996 3 441 1.60000000000 % 3 441 0 0 0
Член наглядової ради Сивак Валентин Миколайович АВ № 562903, виданий Погребишенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 29.11.1997 14.11.1996 2 000 0.90000000000 % 2 000 0 0 0
Член наглядової ради Латенко Олена Володимирiвна АА № 020853, виданий Погребишенський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 14.07.1995 14.11.1996 2 000 0.90000000000 % 2 000 0 0 0
Ревiзор Неспiрна Ольга Петрiвна АА № 020842, виданий Погребищенське РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 14.07.1995 14.11.1996 2 000 0.93400000000 % 2 000 0 0 0
Головний бухгалтер Гульчук Юлiя Вiкторiвна АВ № 724815, виданий ор 05.10.2006 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   38 014 17.76200000000 % 38 014 0 0 0
Опис