Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Боднар Анатолiй Iванович
Організаційноправова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 1756504013
Місцезнаходження ., Вінницька область, Ленiнський, м.Вiнниця, 21036, вул.Хмельницьке шосе 11 кв.21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1689
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.1996
Міжміський код та телефон (0442) 55-08-20
Факс (0442) 55-08-20
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22926761
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 04116, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185030
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.09.2010
Міжміський код та телефон (044) 490-28-96
Факс (044) 490-28-96
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 01001, вул.Грiнченка 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 279-10-78
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н