Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Погребищенське АТП 10537"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 22200
3.1.5. Область, район Вінницька область, Погребищенський
3.1.6. Населений пункт Погребище
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Б.Хмельницького 126

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 747390
3.2.2. Дата державної реєстрації 17.06.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Погребищенська райдержадмiнiстрацiя Вiнницької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 53500
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 53500

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку 380805
3.3.3. Поточний рахунок 26002197016
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського i примiського сполучення
45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з внутрiшнiх перевезень вантажiв та пасажирiв автомобiльним транспортомАВ 33650508.05.2007Мiнiстерство транспорту України. Державний департамент автомобiльного транспортубезстрокова
Опис:
Емiтент планує продовжити термiн дiї лiцензiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
Асоцiацiя автоперевезень у Вiнницькiй обл.м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 23
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента