Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова численiсть працiвникiв товариства станом на 31.12.2012 року становить 36 осiб.
Позаштаних працiвникiв - 1 особа.
Осiб, якi працюють за сумiсництвом, на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає.
Фонд оплати працi складає 656,9 тис.грн що на 95.9 тис.грн бiльше нiж у минулому перiодi.
Кадрова полiтика спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв i вiдповiдно дотримання правил безепеки руху.