Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Боднар Анатолiй Iванович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 1756504013
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21036, м.Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе 11 квю21
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1689, 18.12.1996
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** ., ., ., .
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора умовно-позитивна