Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 16.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Послуги аудиту"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32258060
Місцезнаходження ., Вінницька область, ., м.Вiнниця, 21008, вул.Корольова 118
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3117
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002
Міжміський код та телефон 0677597824
Факс 0677597824
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги
Опис немає

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34355660
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 04116, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 4869137
Факс (044) 4869137
Вид діяльності депозитана дiяльнiсть депозитарної установи
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 04071, вул.Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис 01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано поданi ПАТ НДУ Правила Центрального депозитарiю ЦП (рiшення Комiсiї вiд 01.01.2013 року №2092). В зв’язку з цим замiсть номера лiцензiї або iншого документа у звiтi вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил ЦДУ та замiсть дати видачi лiцензiї вказана дата прийняття рiшення Комiсiї щодо реєстрацiї Правил ЦДУ.