Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.03.201624.03.2016Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
19.04.201620.04.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.12.201621.12.2016Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.12.201621.12.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента