Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 27.02.2019

Річний звіт за 2018 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО1 № 747390
3. Дата проведення державної реєстрації 26.06.1996
4. Територія (область)* Вінницька область
5. Статутний капітал (грн) 53500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 27
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.31 - пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення

47.19 - iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

45.32 - 45.32 роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26002197016
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
.
5) МФО банку .
6) Поточний рахунок у іноземній валюті .