Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Код за ЄДРПОУ: 00426354
Телефон: (04346) 2-11-40
Юридична адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 126
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
1 2 3
Загальнi збори акцiонерiв ТоваристваВищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв Товариства.Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
Наглядова рада ТоваристваГолова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової радиГолова Наглядової ради Тарасюк Олександр Миколайович призначений членом Наглядової ради Рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року (Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року), та головою наглядової ради на засiданнi Наглядової ради Товариства вiд 20.12.2016 року (Протокол Наглядової ради вiд. 20.12.2016 року). Член Наглядлової ради Латенко Олена Володимирiвна обрана членом Наглядової ради товариства позачерговими Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 20.12.2016 року (Протокол позачергових Загальних зборiв вiд.20.12.2016 року). Член Наглядової ради Ситнюк Олександр миколайович обрана членом Наглядової ради товариства позачерговими Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 20.12.2016 року (Протокол позачергових Загальних зборiв вiд.20.12.2016 року).
ДиректорЗгiдно Статуту - в Товариствi одноосiбний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термiн до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства призначено Тарасюка Миколу Олександровича (Протокол Наглядової ради вiд 20.12.2016 року).
РевiзорРевiзорВiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2016 року обраний строком на 3 роки ревiзор Гавриш Сергiй Сергiйович.